(میثم نفر اول،برنده و استار این دوره در سال 2012 مسابقه رقص Tv perisa1 شد)

برای دانلود رقص میثم در مرحنیمه نهای که با سه تا آهنگ مایکل(Jam-mix-beat it) به سبک مایکل جکسون میرقصه برید ادامه مطلب.


نویسنده : حسينعلي پياده كوهسار ، تاریخ : ششم شهريور 1391 ، ساعت : 02:20